Vad är Mercell Opic Leverantörsregister?

Mercell Opic Leverantörsregister är ett enkelt sätt för dig som leverantör att synas och bli inbjuden till att delta i oannonserade direktupphandlingar och andra inköp av köpare inom den offentliga sektorn.

Med Mercell Opic Leverantörsregister vill vi, förutom att göra det enklare för dig som leverantör, förenkla för upphandlare att hitta relevanta och pålitliga leverantörskontakter. Öka dina chanser att få inbjudningar genom att vara en del av registret när upphandlare skapar direktupphandlingar och andra anbudsförfrågningar. Ta chansen att vara med från starten för att ha möjlighet att påverka utformandet av tjänsten.

Mer information om Mercell Opic Leverantörsregister hittar du under Vanliga frågor. Du kan alltid nå denna sidan via länken i sidfoten.

Hur det fungerar

Du registrerar ditt företag snabbt och enkelt
Ditt företag blir sökbart vid upphandlingar, direktupphandlingar samt inköp via våra system
Så fort ni får en anbudsförfrågan får ni mail om detta och kan utan kostnad ta del av underlagen och lämna ert anbud
Har du redan ett konto i Mercell Opic Leverantörsregister? Klicka här för att logga in